Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Oxycort®

ICD10:

Róża   A46
Liszajec [o dowolnej etiologii bakteryjnej] [dowolnej okolicy]   L01.0
Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny   L02
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry   L23
Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia   L24
Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry   L25
Inne postacie świerzbiączki   L28.2
Wyprysk pieniążkowaty   L30.0
Pokrzywka   L50
Pokrzywka kontaktowa   L50.6

Dostępne dawki:

aerozol na skórę (3,1 mg+ 9,3 mg)/g 1 poj. 30 ml 24,18 100%
aerozol na skórę (3,1 mg+ 9,3 mg)/g 1 poj. 55 ml 29,01 100%

Ostrzeżenia:

Antykoncepcja
Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży.
Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria D
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria D
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria D
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Upośledza !!
Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu.

Opis:

Wskazania
Produkt leczniczy stosuje się w miejscowym leczeniu stanów zapalnych skóry powikłanych zakażeniem bakteryjnym, w przebiegu następujących chorób: liszajec, zapalenie mieszków włosowych, alergiczne choroby skóry - pokrzywka, wyprysk, świerzbiączka; oparzenia i odmrożenia I stopnia; stany po ukąszeniach owadów; róża.
Dawkowanie
Dorośli. Chorobowo zmienione miejsca na skórze spryskiwać strumieniem zawiesiny, trzymając pojemnik pionowo, główką rozpyłową do góry, w odległości 15-20 cm, przez 1-3 sek. Stosować 2-4x/dobę w równych odstępach czasowych. Dzieci i młodzież. Nie stosować u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.
Uwagi
Uwaga!. Chronić oczy przed rozpylaną substancją. Nie wdychać preparatu. Przed każdym użyciem kilkakrotnie energicznie wstrząsnąć pojemnik. Po każdym nałożeniu preparatu, należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.
Przeciwwskazania
Nie stosować preparatu: w nadwrażliwości na oksytetracyklina, hydrokortyzon lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, w grzybiczych, bakteryjnych lub wirusowych zakażeniach skóry (np. opryszczka, ospa wietrzna), w nowotworach skóry i stanach przedrakowych, w ropnych chorobach skóry o ostrym przebiegu, w trądziku zwykłym i różowatym, na skórę twarzy, w okolicy narządów płciowych i w okolicy odbytu, na uszkodzoną skórę, rany.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Nie wdychać rozpylanej substancji. Unikać kontaktu preparatu z błonami śluzowymi. Jeśli w miejscu aplikacji preparatu wystąpi podrażnienie skóry, należy zaprzestać stosowania preparatu. Jeśli po 7 dniach stosowania nie ma poprawy, należy zaprzestać stosowania preparatu, gdyż hydrokortyzon może maskować objawy rozszerzającego się zakażenia. Nie bandażować powierzchni skóry, na którą naniesiono preparat i nie stosować preparatu pod opatrunkami okluzyjnymi. Stosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa przenikanie preparatu przez skórę do krwi, w wyniku czego może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Hydrokortyzon może wchłaniać się przez skórę do krwi i działać immunosupresyjnie. Dlatego w czasie stosowania preparatu pacjent powinien uważać, aby nie zarazić się zakaźną chorobą wirusową (ospa wietrzna, odra). Unikać stosowania preparatu długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry. W takich przypadkach hydrokortyzon może wchłaniać się do kiwi i wykazywać ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, włącznie z zahamowaniem osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (m.in. objawy zespołu Cushinga, glikozuria, hiperglikemia). Jeśli wystąpią ogólnoustrojowe objawy niepożądane kortykosteroidów, należy bezwzględnie przerwać leczenie preparatem oraz monitorować stężenie kortyzolu w moczu. Długotrwałe stosowanie preparatu na skórę może powodować rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz zaniki skóry. Należy unikać nasłoneczniania łub sztucznego promieniowania UV (np. solarium), ze względu na ryzyko fotodermatoz, związane z zawartością oksytetracykliny w preparacie. Stosowanie oksytetracykliny i innych antybiotyków o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, może spowodować namnożenie opornych szczepów bakterii lub grzybów. W przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie niewrażliwe na oksytetracyklinę lub grzyby, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Brak danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Interakcje
Nie stwierdzono interakcji podczas miejscowego stosowaniu preparatu zgodnie z zaleconymi wskazaniami i sposobem podawania. Nie zaleca się jednoczesnego miejscowego stosowania ≥2 preparatów, ponieważ może to wpływać na stężenia substancji czynnych w miejscu aplikacji lub spowodować zaczerwienienie skóry.
Ciąża i laktacja
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Działania niepożądane
Hydrokortyzon - steroidowy składnik preparatu, może powodować wystąpienie miejscowych objawów niepożądanych, takich jak: pieczenie, świąd, podrażnienie w miejscu aplikacji preparatu, nadmierne wysuszenie, zmiany zanikowe skóry, zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, zmiany trądzikopodobne, rozstępy, potówki, wysypka, nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry, wtórne zakażenia skórne i zapalenie mieszków włosowych. Podczas długotrwałego stosowania preparatu i/lub na dużych powierzchniach skóry, hydrokortyzon może wchłaniać się do krwi i wywoływać ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności nadnerczy. Preparat stosowany długotrwale na skórę twarzy może powodować zaniki skóry i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Oksytetracyklina zawarta w preparacie może powodować miejscowe podrażnienie skóry, reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości na światło i/lub namnażanie drożdżaków lub opornych szczepów bakterii.
Przedawkowanie
Jeśli preparat jest stosowany na rozległe powierzchnie skóry, w dużych dawkach, pod opatrunkiem okluzyjnym lub na uszkodzoną skórę, może wchłaniać się do krwi i powodować wystąpienie ogólnoustrojowego działania kortykosteroidu lub oksytetracykliny. W przypadku przewlekłego zatrucia kortykosteroidem zaleca się stopniowe odstawianie preparatu.
Działanie
Lek jest preparatem złożonym, zawierającym 2 substancje czynne - oksytetracyklinę i hydrokortyzon. Oksytetracyklina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego w stosunku do bakterii Gram-(+) i Gram-(-). Hydrokortyzon jest kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwswiądowym i obkurczającym naczynia krwionośne. Preparat działa na wrażliwe na oksytetracyklinę bakterie, znajdujące się w ogniskach zapalnych skóry oraz ogranicza miejscowe procesy zapalne, zmniejsza rumień i świąd.
Skład
1 g zawiesiny zawiera 9,30 mg oksytetracykliny chlorowodorku i 3,10 mg hydrokortyzonu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.