Immedica Pharma AB

Emadine® 0,05%

Substancje czynne:

Emedastine

Dostępne dawki:

krople do oczu [roztw.] 0,5 mg/ml 1 but. 5 ml 43,30 100%

Ostrzeżenia:

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.
Dawkowanie
Zalecana dawka 1 kropla produktu leczniczego, podawana do chorego oka (oczu) 2x/dobę. Jeżeli produkt stosuje się z innymi produktami leczniczymi podawanymi do oczu, to każdy z leków należy podawać oddzielnie, z zachowaniem 10-minutowej przerwy. Maści do oczu należy stosować na końcu. Pacjenciw podeszłym wieku. Produktu leczniczego nie badano u pacjentów starszych, w wieku powyżej 65 lat, dlatego też nie zaleca się jego stosowania w tej populacji. Dzieci i młodzież. Produkt leczniczy może być stosowany u dzieci i młodzieży (w wieku 3 lat i starszych) w takim samym dawkowaniu jak u dorosłych. Zaburzenia czynności wątroby i nerek. Produktu leczniczego nie badano u tych pacjentów, dlatego też nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów.
Uwagi
Jeżeli produkt stosuje się z innymi produktami leczniczymi podawanymi do oczu, to każdy z leków należy podawać oddzielnie, z zachowaniem 10-minutowej przerwy. Maści do oczu należy stosować na końcu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zwrócić uwagę by nie dotykać powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni końcówką kroplomierza na butelce. Jeśli po zdjęciu zakrętki kołnierz zabezpieczający jest poluzowany, należy go usunąć przed zastosowaniem produktu leczniczego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na emedastynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ze względu na brak badań na temat skuteczności i bezpieczeństwa podawania preparatu pacjentom: w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności wątroby lub/i nerek - nie zaleca się jego stosowania w tych grupach pacjentów.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
W związku ze stosowaniem preparatu opisywano występowanie nacieków w rogówce. W przypadku stwierdzenia nacieków w rogówce stosowanie preparatu należy przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie.
Interakcje
Przy jednoczesnym stosowaniu innych leków okulistycznych należy zachować 10 min. przerwy pomiędzy podaniem poszczególnych leków. Nie prowadzono żadnych specjalnych badań dotyczących interakcji emedastyny.
Ciąża i laktacja
Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania emedastyny u kobiet w ciąży. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Biorąc jednak pod uwagę brak działania emedastyny na receptory adrenergiczne, dopaminergiczne i serotoninowe, preparat może być stosowany w okresie ciąży, o ile przestrzegane są zalecenia dotyczące jego dawkowania. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.
Działania niepożądane
Najczęściej opisywanym działaniem niepożądanym ze strony oka, związanym ze stosowaniem preparatu, było podrażnienie oka (przejściowe pieczenie lub kłucie po zakropleniu). Innymi działaniami niepożądanymi ze strony oka były (często): niezaklasyfikowana suchość oka, przekrwienie oka, świąd i niewyraźne widzenie; (niezbyt często) podatność rogówki na wybarwienia diagnostyczne, nasilone łzawienie, nacieki w rogówce, astenopia oraz dyskomfort w oku. Rzadko obserwowano: alergię sezonową, ból głowy, zaburzenia smaku, oraz wysypkę niezaklasyfikowaną ze strony skóry i tkanki podskórnej.
Przedawkowanie
W razie przypadkowego spożycia całej zawartości butelki preparatu, należy wziąć pod uwagę możliwość wydłużania przez emedastynę odstępu QT i wdrożyć odpowiednie monitorowanie oraz leczenie.
Działanie
Silny i wybiórczy, skuteczny po podaniu miejscowym antagonista receptorów histaminowych H1. Badania powinowactwa emedastyny do receptorów histaminowych (H1, H2 i H3) prowadzone w warunkach in vitro, wykazały 10 000-krotną wybiórczość wobec receptora H1; wartości Ki dla poszczególnych typów receptorów wynosiły odpowiednio: 1,3 nM, 49 064 nM i 12 430 nM. Miejscowe podawanie emedastyny do oka w warunkach in vivo powoduje zależne od stężenia zahamowanie przepuszczalności naczyń spojówki stymulowanej histaminą. Wyniki badań emedastyny nie wykazały jej działania na receptory adrenergiczne, dopaminergiczne i serotoninowe. Emedastyna, podobnie jak inne miejscowo podawane leki, podlega ogólnoustrojowemu wchłanianiu.
Skład
1 ml kropli zawiera 0,5 mg dwufumaranu emedastyny. Substancje pomocnicze: 0,01% chlorek benzalkoniowy, trometamol, chlorek sodu, hypromeloza, kwas solny lub wodorotlenek sodu do ustalenia właściwego pH, woda oczyszczona.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 65+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 65 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 65+

Od września 2016 roku osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogą nieodpłatnie uzyskać leki znajdujące się w zakładce D obwieszczenia refundacyjnego. Z tej możliwości korzysta średnio 1,2 mln seniorów miesięcznie, a od teraz krąg uprawnionych się powiększy - program zmienia bowiem swoją formułę z 75+ na 65+. Co istotne, nie mają znaczenia dochody seniorów ani ich status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Jest ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp.

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących liczby tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy liczbie opakowań.