Chema - Elektromet Spółdzielnia Pracy

Unguentum Neomycini

Substancje czynne:

Neomycin sulphate

Dostępne dawki:

maść 5 mg/g 10 sasz. 1 g 16,00 100%
maść 5 mg/g 1 tuba 5 g 15,00 100%

Ostrzeżenia:

Alkohol
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
W miejscowym leczeniu ropnych chorób skóry, zwłaszcza wywołanych przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec gronkowcowy), ropnych powikłaniach alergicznych chorób skóry, zakażonych niewielkich oparzeniach i odmrożeniach.
Dawkowanie
Wielkość dawki zależy od rozległości i umiejscowienia chorobowo zmienionego miejsca. Chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą maści 2-4x/dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni. Dzieci i młodzież. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na neomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Uszkodzenie słuchu. Czynnikiem ryzyka dla działania ototoksycznego jest podeszły wiek, niewydolność nerek, zaburzenia słuchu lub równowagi w wywiadzie. Dzieci poniżej 12 lat ze względu na ryzyko ewentualnego działania nefrotoksycznego i ototoksycznego; na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, na sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowe czy długotrwale, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego; w okresie ciąży i karmienia piersią; jednocześnie z lekami ototoksycznymi, nefrotoksycznymi i neurotoksycznymi.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Nie należy stosować długotrwale, ze względu na rozwijającą się oporność bakterii i możliwość toksycznego działania oraz nadkażenia drożdżakami. Produkt leczniczy stosowany miejscowo, zwłaszcza na otwarte rany i przez dłuższy czas, może być ototoksyczny i nefrotoksyczny. Wskutek stosowania neomycyny w lecznictwie od wielu lat bakterie łatwo wytwarzają na nią oporność; dotyczy to zarówno pałeczek Enterobacteriaceae, jak i gronkowców. Daje oporność krzyżową z kanamycyną, paromomycyną i framycetyną. Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Interakcje
W trakcie stosowania na skórę neomycyny wystąpić może krzyżowa reakcja uczuleniowa wobec paramycyny, kanamycyny, tobramycyny, amikacyny i izepamycyny. Antybiotyki te mają strukturę deoksykryptaminy połączonej z łańcuchem neozaminy, w obrębie którego występuje tylko jedna różnica. Krzyżowa reakcja uczuleniowa nie występuje w przypadku dibekacyny, arbekacyny, spektynomycyny. Wszystkie te substancje posiadają dwa miejsca różnicujące od neomycyny. Jednoczesne lub następcze stosowanie doustne lub miejscowe na skórę innych aminoglikozydów (np. paramomycyny) lub innych leków o potencjalnym działaniu nefro - i/lub neurotoksycznym (bacytracyny, cisplatyny, wankomycyny, amfoterycyny B, polimyksyny B, kolistyny, wariomycyny) powinno być przeciwwskazane ze względu na możliwość sumowania się toksycznych działań niepożądanych.
Ciąża i laktacja
Ze względu na ryzyko ewentualnego działania nefrotoksycznego i ototoksycznego przeciwwskazane jest stosowanie miejscowe na skórę neomycyny przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią. Jak wynika z badań farmakokinetycznych po podaniu doustnym, od 0,6% do 0,8% zastosowanej dawki przenika z mlekiem matki do organizmu dziecka.
Działania niepożądane
Sporadycznie występującymi działaniami niepożądanymi są podrażnienia skórne, zmiany alergiczne, zaczerwienienia, rumień, obrzęk, świąd, odczyny skórne, odczyny toksyczne oraz zmiany o charakterze wypryskowym. Skórne działania niepożądane występują przeciętnie u: 9,4% chorych na owrzodzenie podudzi, 2% chorych na łuszczyce (z wykluczeniem chorych na łuszczycę krostkową), 1,5% chorych z kontaktowym zapaleniem skóry.
Przedawkowanie
Nie stwierdzono.
Działanie
Antybiotyk aminoglikozydowy. Działa bakteriobójczo na gronkowce i liczne szczepy Gram(-), w tym na Escherichia coli, Klebsiella, Haemophilus influenzae, Proteus, Pseudomonas, Salmonella i Shigella oraz na prątki kwasooporne, w tym także oporne na streptomycynę szczepy Mycobacterium tuberculosis. Nie działa na Pseudomonas aeruginosa i Streptococcus spp. Nie działa na grzyby, drożdżaki i wirusy. Działa najbardziej skutecznie w środowisku zasadowym. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstawania szczepów opornych przy długotrwałym stosowaniu stosuje się w skojarzeniu z bacytracyną, polimiksyną B, chlorheksydyną, gramicydyną. Mechanizm działania ma dwa komponenty. Neomycyna hamuje syntezę białek wskutek nieodwracalnego wiązania z podjednostką 30S rybosomu oraz uszkadza błonę cytoplazmatyczną. Wiązanie z podjednostką 30S powoduje tworzenie białek o niewłaściwej sekwencji aminokwasowej (tzw. białka nonsensowne).
Skład
1 g maści zawiera 5 mg siarczanu neomycyny.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 65+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 65 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 65+

Od września 2016 roku osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogą nieodpłatnie uzyskać leki znajdujące się w zakładce D obwieszczenia refundacyjnego. Z tej możliwości korzysta średnio 1,2 mln seniorów miesięcznie, a od teraz krąg uprawnionych się powiększy - program zmienia bowiem swoją formułę z 75+ na 65+. Co istotne, nie mają znaczenia dochody seniorów ani ich status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Jest ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp.

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących liczby tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy liczbie opakowań.