Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.

Locatop®

Substancje czynne:

Desonide

Dostępne dawki:

krem 1 mg/g 1 tuba 30 g 25,20 100%

Ostrzeżenia:

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
W łagodzeniu objawów zapalnych i świądu, w reagujących na leczenie kortykosteroidami następujących chorobach skóry: wyprysk kontaktowy, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca z wyłączeniem bardzo silnych zmian, liszaj płaski, świerzbiączka ograniczona, liszaj twardzinowy i zanikowy, ziarniniak obrączkowaty, toczeń rumieniowaty przewlekły, łuszczyca krostkowa dłoni i stóp, łojotokowe zapalenie skóry (z wyjątkiem twarzy), objawowe leczenie świądu w ziarniniaku grzybiastym, duże odczyny po ukąszeniach owadów.
Dawkowanie
Leczenie musi być ograniczone do 2x/dobę. Częstsze stosowanie produktu leczniczego zwiększa ryzyko działań niepożądanych, nie poprawiając skuteczności leczenia. Stosowanie produktu na duże obszary skóry, wymaga kontrolowania liczby zużytych opakowań. W niektórych dermatozach korzystniejsze jest stopniowe odstawianie produktu (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, itd.). Można to osiągnąć zmniejszając częstotliwość stosowania produktu i/lub stosując kortykosteroid o słabszym działaniu lub w mniejszej dawce. Dzieci i młodzież. Nie są dostępne dane dotyczące stosowania u dzieci.
Uwagi
Cienką warstwę leku należy delikatnie wcierać w skórę. Stosowanie produktu na duże obszary skóry, wymaga kontrolowania liczby zużytych opakowań. Zaleca się wyciskanie za każdym razem niewielkiej ilości produktu leczniczego z tuby, a następnie wcieranie go w skórę (używając plastikowej rękawicy) aż do całkowitego wchłonięcia. W niektórych dermatozach zaleca się stopniowe odstawianie produktu (np. w łuszczycy, atopowym zapaleniu skóry). Można to osiągnąć zmniejszając częstość stosowania produktu lub stosując kortykosteroid w mniejszej dawce lub o słabszym działaniu.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu, pierwotne lub wtórne zakażenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze zakażenie skóry nawet z odczynem zapalnym, owrzodzenia skóry, trądzik pospolity, trądzik różowaty, dermatitis perioralis.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, dlatego podczas stosowania produktu istnieje ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, w tym zahamowania czynności kory nadnerczy, zespołu Cushinga. Z tego względu należy unikać podawania produktu na dużą powierzchnię skóry, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach, długotrwałego leczenia produktem, stosowania w fałdach skórnych i pod opatrunkiem okluzyjnym (również pod pieluchą). Nie należy stosować produktu długotrwale na skórę twarzy, ze względu na zwiększone ryzyko zapalenia skóry, z tzw. efektem odbicia po każdym odstawieniu produktu. W razie zaostrzenia zmian w wyniku wystąpienia efektu z odbicia, konieczne jest stopniowe odstawianie produktu. W przypadku zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych w przebiegu dermatoz wrażliwych na kortykosteroidy, należy przed podaniem produktu zastosować leczenie przyczynowe. W wyjątkowych przypadkach można zastosować leczenie skojarzone-przyczynowe oraz leczenie kortykosteroidami. W razie wystąpienia miejscowej nietolerancji, należy przerwać leczenie i ocenić jej przyczynę. Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku stosowania produktu w okolicy brwi, czas leczenia musi być bardzo ograniczony. Stosowanie produktu może spowodować opadanie powieki (ze względu na niekorzystne działanie na czynność dźwigacza powieki), a także wystąpienie jaskry i efektu z odbicia. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry. U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, łatwiej niż u dorosłych może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów niepożądanych kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju.
Interakcje
Nie są znane.
Ciąża i laktacja
Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży tylko w zdecydowanej konieczności. W badaniach na zwierzętach wykazano teratogenne działanie doustnie stosowanych kortykosteroidów oraz niektórych kortykosteroidów stosowanych miejscowo na skórę. Należy unikać stosowania produktu leczniczego podczas karmienia piersią, gdyż kortykosteroidy przenikają do mleka matki.
Działania niepożądane
Stosowanie produktu leczniczego, zwłaszcza przewlekłe, może prowadzić do zaniku skóry, wystąpienia teleangiektazji (szczególnie na twarzy), rozstępów skóry, plamicy wybroczynowej wtórnej. W przypadku stosowania produktu na skórę twarzy, może wystąpić zapalenie skóry wokół ust lub nasilenie przebiegu trądziku różowatego. Produkt leczniczy może powodować opóźnienie gojenia ran, odleżyn i owrzodzeń podudzi. Mogą wystąpić zmiany trądzikopodobne lub krostkowe, nadmierne owłosienie, odbarwienia skóry, zapalenie mieszków włosowych lub zaostrzenie istniejących zmian chorobowych. Donoszono także o występowaniu zakażeń wtórnych (szczególnie w razie stosowania produktu pod opatrunkami okluzyjnymi i w fałdach skórnych) i alergicznych dermatoz kontaktowych. W wyniku wchłaniania produktu do krwi, mogą także wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane dezonidu charakterystyczne dla kortykosteroidów. Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem okluzyjnym (np. pieluchą) lub w przypadku stosowania u dzieci. Ogólnoustrojowe objawy niepożądane dezonidu charakterystyczne dla kortykosteroidów, to m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci.
Przedawkowanie
Długotrwałe lub nieprawidłowe miejscowe stosowanie produktu leczniczego lub stosowanie na duże powierzchnie skóry, może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci.
Działanie
Dezonid jest syntetycznym bardzo silnie działającym glikokortyksteroidem do stosowania miejscowego (klasa II zgodnie z wynikami skórnych testów naczynioskurczowych). Stosowany miejscowo na skórę wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.
Skład
1 g kremu zawiera 1 mg dezonidu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.