sanofi-aventis groupe

Plavix®

Substancje czynne:

Clopidogrel

Dostępne dawki:

tabl. powl. 75 mg 28 szt. 97,31 100%
tabl. powl. 75 mg 84 szt. 292,26 100%
tabl. powl. 300 mg 30 szt. 827,91 100%

Ostrzeżenia:

Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Klopidogrel wskazany jest u dorosłych w profilaktyce przeciwzakrzepowej w objawowej miażdżycy: u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 m-cy) oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych. U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym: bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia się stent w czasie zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej, w skojarzeniu z ASA; z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego.
Dawkowanie
Dorośli i osoby w podeszłym wieku. Dawka 75 mg tabl. powl. Klopidogrel należy podawać w pojedynczej dawce 75 mg/dobę. Dawka 300 mg tabl. powl. Tabl. 300 mg klopidogrelu jest przeznaczona do stosowania jako dawka nasycająca. U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym: bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q): leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od pojedynczej dawki nasycającej 300 mg i następnie kontynuować dawką 75 mg raz/dobę [ASA 75-325 mg/dobę]. Ponieważ większe dawki ASA były związane z większym ryzykiem krwawienia, zaleca się żeby dawka ASA nie była większa niż 100 mg. Optymalny czas trwania leczenia nie został jednoznacznie ustalony. Dane z badań klinicznych potwierdzają stosowanie do 12 m-cy, a maks. korzystny efekt obserwowano po 3 m-ach; z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST: leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od dawki nasycającej 300 mg, a następnie podawać dawkę 75 mg raz/dobę w skojarzeniu z ASA i lekami trombolitycznymi lub bez leków trombolitycznych. U pacjentów powyżej 75. rż. leczenie klopidogrelem należy rozpocząć bez podawania dawki nasycającej. Leczenie skojarzone należy rozpocząć jak najszybciej po wystąpieniu objawów i kontynuować przez co najmniej 4 tyg. Nie badano korzyści z jednoczesnego stosowania klopidogrelu i ASA w okresie powyżej 4 tyg. w tym modelu leczenia. U pacjentów z migotaniem przedsionków, klopidogrel należy podawać w postaci pojedynczej dawki dobowej 75 mg. Równocześnie należy rozpocząć i kontynuować stosowanie ASA (75-100 mg/dobę). W razie pominięcia dawki: przed upływem 12 h od przewidzianego czasu przyjęcia dawki: pacjent powinien niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę i przyjąć następną dawkę w przewidzianym czasie. Po upływie 12 h: pacjent powinien przyjąć następną dawkę w przewidzianym czasie i nie przyjmować podwójnej dawki. Dzieci i młodzież: klopidogrelu nie należy stosować u dzieci, ze względu na wątpliwości dotyczące jego skuteczności. Zaburzenia czynności nerek: doświadczenie terapeutyczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest ograniczone. Zaburzenia czynności wątroby: doświadczenie terapeutyczne u pacjentów z umiarkowanie nasilonymi chorobami wątroby, którzy mogą mieć skłonności do krwawień jest ograniczone
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Czynne krwawienia, takie jak w przypadku wrzodu trawiennego lub krwotok wewnątrzczaszkowy.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Z powodu ryzyka krwawienia i działań niepożądanych w postaci zaburzeń hematologicznych należy niezwłocznie rozważyć wykonanie morfologii i/lub innych odpowiednich badań laboratoryjnych w przypadku objawów klinicznych sugerujących wystąpienie krwawienia podczas leczenia. Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwpłytkowych, należy zachować ostrożność stosując klopidogrel u pacjentów, którzy mogą być obciążeni ryzykiem wystąpienia większego krwawienia z powodu urazu, zabiegu chirurgicznego lub innych stanów patologicznych i u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, heparynę, inhibitory glikoprotein IIb/IIIa. Pacjentów należy dokładnie obserwować pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów krwawienia, włącznie z krwawieniem utajonym, zwłaszcza podczas pierwszych tyg. leczenia i/lub po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych lub po operacji. Bardzo rzadko donoszono o zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP) występującej przy leczeniu klopidogrelem, czasami po krótkim stosowaniu leku. TTP charakteryzuje się wystąpieniem trombocytopenii i mikroangiopatycznej anemii hemolitycznej skojarzonej, albo ze zmianami neurologicznymi, albo z zaburzeniami czynności nerek, albo z gorączką. TTP jest stanem wymagającym natychmiastowego leczenia, włącznie z plazmaferezą. Z uwagi na brak danych klinicznych, klopidogrelu nie należy zalecać w ostrym udarze niedokrwiennym (do 7 dnia). Doświadczenie terapeutyczne w stosowaniu klopidogrelu u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek jest ograniczone. Zatem stosowanie klopidogrelu u tych chorych wymaga zachowania ostrożności. Doświadczenie w stosowaniu leku u pacjentów z umiarkowanie nasilonymi schorzeniami wątroby, u których może występować skłonność do krwawień, jest również ograniczone. Stosowanie klopidogrelu u tych chorych wymaga zachowania ostrożności. Jeśli pacjent ma być poddany planowemu zabiegowi chirurgicznemu, a działanie przeciwpłytkowe jest tymczasowo niepożądane, leczenie klopidogrelem należy przerwać na 7 dni przed operacją. Klopidogrel wydłuża czas krwawienia i należy go stosować ostrożnie u pacjentów ze zmianami chorobowymi usposabiającymi do krwawień (zwłaszcza żołądkowo-jelitowych i wewnątrzgałkowych). Pacjenci powinni być poinformowani, że zatrzymanie krwawienia może trwać dłużej, niż zazwyczaj, jeśli przyjmują klopidogrel (sam lub w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym), i że powinni poinformować lekarza o każdym niecodziennym krwawieniu (miejsce krwawienia i czas trwania). Pacjenci powinni informować lekarzy i stomatologów o przyjmowaniu klopidogrelu przed zaplanowaniem każdego zabiegu chirurgicznego i przed zastosowaniem każdego nowego leku.
Interakcje
Jednoczesne stosowanie klopidogrelu i doustnych leków przeciwzakrzepowych nie jest zalecane, gdyż może to zwiększać intensywność krwawień.
Ciąża i laktacja
Ponieważ kliniczne dane na temat ekspozycji na klopidogrel podczas ciąży nie są dostępne, z powodu ostrożności lepiej jest nie stosować klopidogrelu podczas ciąży. Nie wiadomo, czy klopidogrel przenika do mleka kobiecego. Z powodu ostrożności nie należy kontynuować karmienia piersią podczas leczenia preparatem.
Działania niepożądane
Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: krwiak, krwawienie z nosa, krwotok żołądkowo-jelitowy, krwawienie w miejscu wkłucia, siniak oraz biegunka, bóle brzucha, niestrawność. Niezbyt często: krwawienie wewnątrzczaszkowe, krwawienie do oka, plamica, krwiomocz oraz małopłytkowość, leukopenia, eozynofilia, bóle i zawroty głowy, parestezje, wrzód żołądka i dwunastnicy, zapalenie żołądka, wymioty i nudności, zaparcie, wzdęcia, wysypka, świąd. Rzadko: krwotok pozaotrzewnowy oraz neutropenia, w tym ciężka, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Bardzo rzadko: ciężki krwotok, krwotok z ran operacyjnych, krwawienie z dróg oddechowych, krwotok żołądkowo-jelitowy i pozaotrzewnowy z zejściem śmiertelnym, krwawienia mięśniowo-szkieletowe.
Działanie
Klopidogrel selektywnie hamuje wiązanie difosforanu adenozyny (ADP) z jego receptorem płytkowym i dalszą aktywację kompleksu GP IIb/IIIa, w której pośredniczy ADP, w rezultacie hamując agregację płytek. Biotransformacja klopidogrelu jest konieczna do zahamowania agregacji płytek. Klopidogrel hamuje również agregację płytek indukowaną przez innych agonistów, blokując wzmożenie aktywacji płytek przez uwolniony ADP. Klopidogrel działa przez nieodwracalną modyfikację płytkowego receptora ADP. W konsekwencji płytki poddane działaniu klopidogrelu są trwale zmienione, a powrót normalnej czynności płytek następuje z szybkością zgodną z ich obrotem w ustroju.
Skład
1 tabl. powl. zawiera 75 mg lub 300 mg klopidogrelu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.