Finepharm S.A.

TFX®

Substancje czynne:

Thymostimulin

ICD10:

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby   B18
Nowotwór złośliwy wargi   C00
Nowotwór złośliwy nasady języka   C01
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka   C02
Nowotwór złośliwy dziąsła   C03
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej   C04
Nowotwór złośliwy podniebienia   C05
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej   C06
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej   C07
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych   C08

Dostępne dawki:

inj. dom./podsk. [liof.+ rozp.] 10 mg 10 fiol. prosz.+ 10 amp. rozp. 272,00 100%

Ostrzeżenia:

Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Zespoły chorobowe przebiegające z pierwotnym i wtórnym niedoborem immunologicznym. Wspomaganie układu immunologicznego po przeprowadzeniu podstawowej terapii leczniczej chorób nowotworowych. Przewlekłe, agresywne zapalenie wątroby, niektóre choroby mózgu i rdzenia kręgowego, wczesny okres stwardnienia zanikowego bocznego, reumatoidalne zapalenie stawów, wtórne zaburzenia hemopoezy, także polekowe lub po naświetlaniach promieniami rtg.
Dawkowanie
Dawkowanie powinno być indywidualne, odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta. Na ogół stosuje się 10-20 mg/dobę przez 30 dni, a następnie 20-30 mg/tyg. Dalsze stosowanie preparatu oraz czas leczenia i dawkowania zależne są od efektu terapeutycznego i wyników badań immunologicznych.
Uwagi
Podanie podskórne lub domięśniowe. Roztw. do wstrzykiwań należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. W tym celu, zachowując zasady postępowania aseptycznego, należy rozpuścić zawartość fiolki używając rozpuszczalnika zawartego w ampułce. Za pomocą strzykawki należy pobrać z ampułki 1 ml rozpuszczalnika i wprowadzić go do fiolki z liofilizowana substancja. Zawartość fiolki wymieszać do otrzymania jednorodnego roztw. Tak przygotowany roztw. jest gotowy do iniekcji podskórnej lub domięśniowej.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek pomocniczą. Do przeciwwskazań względnych należą okres ciąży, dni okołomenstruacyjne, niektóre zespoły zaburzeń endokrynologicznych (gruczolak przysadki, akromegalia), okres fizjologicznej aktywności grasicy do okresu dojrzewania płciowego włącznie; w tym okresie lek można stosować tylko w razie stwierdzenia wyraźnych niedoborów immunologicznych.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Stosowanie produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami endokrynologicznymi oraz u kobiet w II fazie cyklu miesiączkowego może częściej powodować działania niepożądane. Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Interakcje
Lek może wykazywać synergizm z niektórymi hormonami przysadki (somatotropina, hormon luteinizujący) i estrogenami oraz działanie antagonistyczne wobec hormonów kory nadnerczy, progesteronu i androgenów w zakresie ich wpływu na układ limfatyczny i szpik kostny.
Ciąża i laktacja
Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne. Potencjalne zagrożenia dla człowieka nie jest znane. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania w okresie karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego przez kobiety karmiące piersią. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na reprodukcję.
Działania niepożądane
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: brak ogólnych objawów ubocznych. Odczyn miejscowy: w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić rumień i nieznaczna bolesność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: mogą wystąpić skórne odczyny uczuleniowe: rumień, świąd, wysypka skórna. Przy wystąpieniu powyższych objawów, należy przerwać podawanie produktu leczniczego przez 1-2 dni.
Przedawkowanie
Ryzyko przedawkowania jest mało prawdopodobne i ograniczone, ponieważ peptydy grasicy są wrażliwe na działanie proteaz organizmu, które zmniejszają stężenie produktu leczniczego we krwi i nie mają bezpośredniego wpływu stymulującego czy hamującego na funkcje odpornościowe.
Działanie
Czynnik grasiczy X jest wyciągiem z grasic cielęcych, zawierającym białka i polipeptydy o masie cząsteczkowej od 4 000 do 12 000 daltonów. Wykazuje aktywność biologiczną zbliżoną do hormonów wydzielanych przez grasicę ludzką, czyli działa pobudzająco na układ odpornościowy. Lek działa poprzez wybiórczy wpływ na określone czynniki odpowiedzi immunologicznej. Wywołuje wzrost limfocytozy, warunkuje dojrzewanie limfocytów T, zwiększa ogólna i miejscowa odporność immunologiczna ustroju, hamuje procesy autoagresji oraz zmniejsza działania niepożądane leków cytostatycznych i immunosupresyjnych na układ krwiotwórczy.
Skład
1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg czynnika grasiczego X.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 65+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 65 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 65+

Od września 2016 roku osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogą nieodpłatnie uzyskać leki znajdujące się w zakładce D obwieszczenia refundacyjnego. Z tej możliwości korzysta średnio 1,2 mln seniorów miesięcznie, a od teraz krąg uprawnionych się powiększy - program zmienia bowiem swoją formułę z 75+ na 65+. Co istotne, nie mają znaczenia dochody seniorów ani ich status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Jest ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp.

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących liczby tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy liczbie opakowań.