Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Vitaminum A Medana

Substancje czynne:

Retinol

Dostępne dawki:

płyn doust. 50 000 j.m./ml 1 but. 10 ml (z kroplomierzem) 4,63 100%

Ostrzeżenia:

Alkohol
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Profilaktyka i leczenie niedoboru wit. A, prowadzącego do niedowidzenia zmierzchowego, zapalenia rogówki, czy kseroftalmii. Uzupełnianie diety w stanach, w których wystąpić może zwiększone zapotrzebowanie na wit. A, jak biegunka, gastrektomia, hipertyroidyzm, przewlekłe zakażenia, choroby przewodu pokarmowego (celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna), zaburzenia wchłaniania związane z niewydolnością trzustki, odra, ciężki niedobór białek oraz leczenie wspomagające w chorobach skóry związanych z niedoborem wit. A.
Dawkowanie
W profilaktyce niedoborów. Niemowlęta powyżej 4. tyg. życia i dzieci do 10 lat: 1 kropla/dobę (tj. ok. 1670 IU/dobę). Mężczyźni (młodzież i dorośli mężczyźni): 2 krople/dobę (tj. ok. 3330 j.m./dobę). Kobiety (młodzież i dorosłe kobiety): 1 kropla/dobę (tj. ok. 1 670 j.m./dobę). Kobiety w ciąży: 1 kropla/dobę, (tj. ok. 1670 j.m./dobę). Kobiety karmiące piersią: 3 krople/dobę (tj. ok. 5000 j .m./dobę). W leczeniu niedoboru dawkowanie powinien ustalić lekarz, w zależności od stopnia zaawansowania niedoboru. Kseroftalmia. Niemowlęta od 6 m-ca do ukończenia 1 roku: 60 kropli/dobę (tj. ok. 100000 j.m./dobę). Dzieci powyżej 1 roku: 120 kropli/dobę (tj. ok. 200 000 j.m./dobę). Dorośli: 15-30 kropli/dobę (tj. ok. 25 000-50 000 j .m./dobę). Odra. Niemowlęta od 6. m-ca do ukończenia 1 roku: 60 kropli (ok. 100000 j.m.) w postaci jednorazowej dawki. Dzieci powyżej 1 roku: 120 kropli (ok. 200000 j.m.) w postaci jednorazowej dawki.
Uwagi
Podawać w łyżce płynu. Aby dokładnie odmierzyć dawkę, należy podczas liczenia kropli trzymać butelkę pod kątem 45°. Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bezpośrednio z opakowania do ust dziecka.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną, na rośliny z rodziny selerowatych (Apiaceae, dawniej Umbelliferae) jak anyż, koper włoski, kminek, seler, kolendra, koper ogrodowy lub na anetol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperwitaminoza A. Wiek do 4. tyg. życia (ze względu na zawartość sodu benzoesanu).
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Nie stosować dużych dawek produktu w ciężkim nadciśnieniu tętniczym, chorobach nerek i wątroby, chorobie alkoholowej, jaskrze i miastenii. Zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego podawania z innymi produktami zawierającymi wit. A ze względu na możliwość przedawkowania. Nie stosować dawek powyżej 6000 IU/dobę w okresie ciąży i karmienia piersią. Makrogologlicerolu rycynooleinian: produkt może powodować niestrawność i biegunkę. Sacharoza: pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 ml płynu, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”. Produkt zawiera 5 mg sodu benzoesanu w 1 ml płynu. Sodu benzoesan może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tyg. życia). Produkt zawiera 6 mg glikolu propylenowego w 1 ml płynu (24 mg glikolu propylenowego w 4 ml płynu, co odpowiada ok. 120 kroplom). Jednoczesne podawanie z innymi substratami dehydrogenazy alkoholowej, takimi jak etanol może powodować ciężkie działania niepożądane u noworodków. Produkt zawiera 6 mg alkoholu (etanolu) w 1 ml płynu [24 mg alkoholu (etanolu) w 4 ml płynu]. Ilość alkoholu w 4 ml tego produktu (co odpowiada ok. 120 kroplom) jest równoważna mniej niż 1 ml piwa lub 1 ml wina. Mała ilość alkoholu w tym produkcie nie będzie powodowała zauważalnych skutków. Produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Interakcje
Wchłanianie wit. A może być upośledzone w przypadku równoczesnego stosowania kolestyraminy, kolestypolu, doustnie podanej neomycyny, oleju mineralnego. W takich przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki wit. A. Przyczyną zmniejszonego wchłaniania wit. A może być również stosowanie orlistatu. Doustne leki antykoncepcyjne podwyższają stężenie wit. A w osoczu. Stosowanie wit. A równolegle z innymi retynoidami może prowadzić do zwiększenia jej toksyczności. Duże dawki wit. A, powyżej 50000 j.m., w połączeniu z tetracykliną mogą być przyczyną wystąpienia nadciśnienia śródczaszkowego. Jednoczesne stosowanie z alkoholem może prowadzić do nasilenia działania hepatotoksycznego.
Ciąża i laktacja
Należy unikać stosowania nadmiernych dawek wit. A ze względu na jej potencjalne działanie uszkadzające płód. Nie stosować wit. A w dawkach przekraczających 6000 j.m./dobę w okresie ciąży i karmienia piersią.
Działania niepożądane
Działania niepożądane w zasadzie nie występują przy podawaniu produktu w zalecanych dawkach. Przyjmowanie wit. A w większych dawkach może prowadzić do rozwoju hiperwitaminozy A. Mogą wówczas wystąpić: zawroty i bóle głowy, drażliwość, jadłowstręt, zajady, wypadanie włosów, suchość skóry, wymioty, bóle brzucha, niedokrwistość, zwiększone stężenie wapnia we krwi, obrzęki tkanki podskórnej i bóle kostno-stawowe.
Przedawkowanie
W ostrym zatruciu wit. A, zwłaszcza u dzieci, występuje wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wymioty. W przewlekłym zatruciu wit. A występuje: utrata łaknienia, podwójne widzenie, złe samopoczucie, bóle głowy, łysienie, pękanie warg, nadmierna pobudliwość, podokostnowe zgrubienie kości i bóle kostne, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość hipoplastyczna, leukopenia, niekiedy wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wodogłowie. U dzieci występuje przedwczesne kostnienie nasad kości długich.
Działanie
Wit. A (retynol) jest wit. rozpuszczalną w tłuszczach, niezbędną w procesie widzenia i dla wzrostu, rozwoju i utrzymania prawidłowych funkcji nabłonka. Na działanie biologiczne wit. A składa się działanie retynolu oraz jego pochodnych: retynalu i kwasu retynowego. Aldehydowa forma wit. A - retynal bierze udział w regulacji procesu widzenia, warunkuje prawidłową strukturę błon komórkowych, prawidłowy rozwój komórek rozrodczych, proliferację komórek nabłonka, a także jest czynnikiem wzrostowym. Kwas retynowy jest niezbędny do wzrostu i różnicowania się komórek nabłonka oraz syntezy glikoprotein warunkujących transport oligosacharydów przez błonę komórkową.
Skład
1 ml roztw. (ok. 30 kropli) zawiera 50 000 j.m. retynolu palmitynianu. 1 kropla zawiera około 1670 IU wit. A.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.