Sandoz GmbH

Bromergon®

Substancje czynne:

Bromocriptine mesylate

Dostępne dawki:

tabl. 2,5 mg 30 szt. 19,06 100% 3,20 R 1
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach:  
wskazania wg chpl

Ostrzeżenia:

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Upośledza !
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Opis:

Wskazania
Zapobieganie lub hamowanie poporodowej laktacji ze względów medycznych. Hiperprolaktynemia współistniejąca z impotencją, brakiem miesiączki, mlekotokiem lub zaburzeniami cyklu miesiączkowego. Mlekotok z normoprolaktynemią. Gruczolaki przysadki typu prolaktynoma. Akromegalia. Choroba Parkinsona. Rozpoczynające się połogowe zapalenie piersi. Stosowanie bromokryptyny nie jest rutynowo zalecane w celu zapobiegania lub zmniejszenia obrzęku piersi w okresie połogu, które można z powodzeniem leczyć przez podanie zwykłych leków przeciwbólowych i okłady na piersi. Brak wystarczających dowodów potwierdzających skuteczność bromokryptyny w leczeniu objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego i łagodnych schorzeń piersi.
Dawkowanie
Leczenie należy rozpoczynać od małych dawek i zwiększać je stopniowo aż do osiągnięcia największej skuteczności; maks. dawka dobowa bromokryptyny wynosi 30 mg. Zapobieganie lub hamowanie poporodowej laktacji ze względów medycznych. W 1-szym dniu leczenia pół tabl. w trakcie porannego i wieczornego posiłku, następnie 1 tabl. 2x/dobę przez 14 dni. Aby zapobiec rozpoczęciu laktacji leczenie należy wdrożyć w kilka godz. po porodzie lub zabiegu aborcji, ale nie przed ustabilizowaniem ważnych czynności życiowych. Niewielkie wydzielanie mleka pojawia się czasami w 2. lub 3. dniu po rozpoczęciu leczenia. Można je zatrzymać kontynuując leczenie tą samą dawką przez kolejny tydzień. Hiperprolaktynemia współistniejąca z impotencją u mężczyzn. 1,25 mg (pół tabl.) 2-3x/dobę, stopniowo zwiększając dawkę 5-10 mg/dobę. Zaburzenia cyklu miesiączkowego, niepłodność kobiet. 1,25 mg (pół tabl.) 2-3 razy/dobę. Jeśli reakcja na leczenie tymi dawkami jest niewystarczająca, dawkę należy stopniowo zwiększać do 2,5 mg 2-3x/dobę. Leczenie należy kontynuować do czasu normalizacji cyklu miesiączkowego i/lub przywrócenia owulacji. Jeśli to konieczne, w celu uniknięcia nawrotów leczenie można kontynuować przez kilka cykli. Akromegalia. Początkowo 1,25 mg (pół tabl.) 2-3x/dobę, zwiększając stopniowo 10-20 mg/dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie i działań niepożądanych. Gruczolaki przysadki wydzielające prolaktynę. 1,25 mg (pół tabl.) 2-3x/dobę, stopniowo zwiększając do kilku tabl./dobę, do osiągnięcia oczekiwanego zahamowania wydzielania prolaktyny do surowicy. Choroba Parkinsona. W celu zapewnienia optymalnej tolerancji leczenie należy rozpoczynać od małej dawki 1,25 mg (pół tabl.)/dobę, przyjmowanej w 1-szym tyg. leczenia, najlepiej wieczorem. W celu określenia minimalnej dawki skutecznej dla każdego pacjenta dawkę bromokryptyny należy zwiększać powoli. Dawkę dobową należy zwiększać stopniowo o 1,25 mg/dobę raz/tydz. i podawać ją w 2-3 dawkach podzielonych. Właściwą reakcję organizmu na leczenie uzyskuje się w ciągu 6-8 tyg. leczenia. Jeśli po tym okresie nie stwierdza się poprawy stanu klinicznego, dawkę dobową można ponownie zwiększać o 2,5 mg/dobę raz/tydz. Zazwyczaj stosowane dawki w monoterapii i w leczeniu skojarzonym mieszczą się w przedziale 10-30 mg bromokryptyny na dobę. Jeżeli w trakcie zwiększania dawki wystąpią działania niepożądane, dawkę dobową leku należy zmniejszyć i utrzymać na niższym poziomie przez co najmniej tydz. W przypadku ustąpienia działań niepożądanych dawkę leku można ponownie zwiększać. U pacjentów, u których podczas terapii lewodopą występują zaburzenia poruszania się, sugeruje się zmniejszenie dawki lewodopy przed rozpoczęciem leczenia bromokryptyną. Po uzyskaniu zadowalającej reakcji organizmu na leczenie bromokryptyną można rozważyć dalsze stopniowe zmniejszanie dawki lewodopy. U niektórych pacjentów możliwe jest całkowite jej odstawienie. Rozpoczynające się połogowe zapalenie piersi. Te same dawki, jak dla hamowania laktacji. W razie potrzeby należy podać odpowiedni antybiotyk.
Uwagi
Lek należy zawsze przyjmować podczas posiłku.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Zwiększone dawki leku mogą wpływać na właściwości psychofizyczne, szczególnie gdy są przyjmowane łącznie z alkoholem lub środkami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Lekarzom i farmaceutom doradza się ostrzeganie pacjentów przed prowadzeniem pojazdów lub urządzeń mechanicznych w trakcie leczenia bromokryptyną.
Ciąża i laktacja
Bromokryptyna nie powinna być podawana kobietom ciężarnym. Nadwrażliwość na bromokryptynę częściej występuje po porodzie.
Działania niepożądane
Zależą od poziomu dawki. Małe dawki użyte do zapobiegania laktacji, zwykle nie wywołują działań ubocznych. W leczeniu hiperprolaktynemii i podobnych objawów, działania niepożądane zwykle pojawiają się na początku leczenia, o ile terapia nie rozpoczyna się stopniowo. Mogą wystąpić następujące objawy: niedociśnienie ortostatyczne, przekrwienie nosa, nudności, wymioty, senność. Czasami występują: zaparcia, niestrawność, niepokój ruchowy i skurcz naczyń wywołane oziębieniem u wrażliwych pacjentów. W dawkach większych niż 20 mg mogą pojawić się inne objawy, jak: halucynacje, dezorientacja, a u starszych stany psychotyczne, paranoidalne i maniakalne, zmęczenie, znużenie, erytromelalgia, dysuria, niska tolerancja na alkohol, silniejsze skurcze naczyń - szczególnie w kończynach, zaburzenia ruchów dowolnych u pacjentów cierpiących na parkinsonizm.
Działanie
Preparat działa jako częściowy antagonista receptorów dopaminowych. Hamuje wydzielanie hormonu luteotropowego z przedniego płata przysadki - prolaktyny, nie wpływając na wydzielanie przez ten gruczoł innych hormonów. Jedynie w przypadku akromegalii zmniejsza podwyższone stężenie hormonu wzrostu. Działa bezpośrednio na komórki, które wydzielają prolaktynę i pośrednio podrażnia receptory dopaminowe przyspieszając uwalnianie PIF (Prolactin Release Inhibiting Factor).Preparat nie ma ubocznych działań estrogenu. Normalizuje proces jajeczkowania oraz endokrynologiczne powiązanie między owulacją a przysadką. Przy jego pomocy można zapobiec lub zahamować fizjologiczną laktację, można leczyć również stany patologiczne wywołane przez prolaktynę. W parkinsonzmie działa prawdopodobnie jako antagonista na postsynaptyczne receptory dopaminowe istoty czarnej prążkowia jak również na układ rąbkowy, zmniejszając drgawki, sztywność mięśniową, akinezę i zaburzenia chodzenia. Przy nadciśnieniu tętniczym prawdopodobnie obniża ciśnienie przez obniżenie stężenia katecholamin w krwioobiegu i bezpośrednie działanie wazodylatacyjne poprzez receptory dopaminowe na naczynia krwionośne.
Skład
1 tabl. zawiera 2,5 mg bromokryptyny w postaci metanosulfonianu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.