LEO Pharma

Advantan

Dostępne dawki:

emulsja 1 mg/g 1 tuba 15 g 18,49 100%
krem 1 mg/g 1 tuba 15 g 18,49 100%
maść 1 mg/g 1 tuba 15 g 18,49 100%
krem 1 mg/g 1 tuba 25 g 27,00 100%
maść 1 mg/g 1 tuba 25 g 27,00 100%
maść 1 mg/g 1 tuba 30 g 31,00 100%
krem 1 mg/g 1 tuba 30 g 25,60 100%

Ostrzeżenia:

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Wyprysk (atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk potnicowy, wyprysk niealergiczny, wyprysk dziecięcy.
Dawkowanie
Do stosowania miejscowego na skórę. Produkt leczniczy w postaci emulsji, kremu lub maści nanosi się cienką warstwą raz/dobę na chorobowo zmienioną skórę w zależności od jej stanu. Produktu leczniczego nie należy stosować u dorosłych dłużej niż przez 12 tyg. Dzieci (powyżej 2 lat) i młodzież: bezpieczeństwo stosowania metyloprednizolonu aceponianu w postaci maści u dzieci poniżej 4 m-ca życia nie zostało ustalone. Nie ma konieczności innego dawkowania produktu w postaci emulsji, kremu lub maści u dzieci i młodzieży niż u osób dorosłych ponieważ, tak jak u osób dorosłych, dawkowanie zależy od wielkości zmiany. Okres stosowania produktu u dzieci nie może przekraczać 4 tyg. U dzieci produkt leczniczy należy stosować ostrożnie i nie należy stosować opatrunku okluzyjnego.
Uwagi
Unikać kontaktu preparatu ze spojówkami.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Zmiany gruźlicze lub kiłowe skóry w miejscach leczonych; choroby wirusowe (odczyn po szczepieniu ospy krowiej, półpasiec, ospa wietrzna). Współistniejące okołowargowe zapalenie skóry lub trądzik różowaty na skórze twarzy.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
W przypadku nadkażeń bakteryjnych i/lub grzybiczych należy zastosować leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Należy unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku stosowania produktu leczniczego na skóry twarzy, należy zachować ostrożność i nie stosować opatrunku okluzyjnego. Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry. Stosowanie produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry powinno być możliwie najkrótsze. Stosowanie miejscowo działających kortykosteroidów na uszkodzoną skóry, w fałdach skórnych, na duże powierzchnie skóry, długotrwale lub pod opatrunkiem okluzyjnym znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia ogólnych działań niepożądanych, w tym zahamowania czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i wystąpienia objawów zespołu Cushinga. U dzieci rolę opatrunku okluzyjnego mogą spełniać pieluszki. Podobnie, jak podczas stosowania kortykosteroidów o działaniu ogólnym, podczas leczenia istnieje ryzyko rozwoju jaskry, np. w przypadku stosowania dużych dawek czy stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry lub długotrwale, jak również po nałożeniu produktu pod opatrunkiem okluzyjnym lub na skórę wokół oczu.
Interakcje
Dotychczas nie ma doniesień dotyczących interakcji produktu leczniczego z innymi lekami.
Ciąża i laktacja
Lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Działania niepożądane
Objawy miejscowe: świąd, pieczenie, zaczerwienienie lub powstawanie pęcherzyków, ścieńczenia skóry (atrofia), rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazja), rozstępy skórne i zmiany trądzikopodobne oraz zapalenie mieszków włosowych (folliculitis), nadmierny wzrost owłosienia (hypertrichosis), okołowargowe zapalenie skóry.
Przedawkowanie
Badania metyloprednizolonu aceponianu w kierunku toksyczności ostrej wykazały, że nie istnieje ryzyko zatrucia ostrego po pojedynczym przedawkowaniu produktu leczniczego stosowanego na skórę (stosowanie na duże powierzchnie skóry w warunkach zwiększonej absorpcji) lub po spożyciu produktu leczniczego jeżeli pojawią się jakiekolwiek objawy atrofii skóry, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego. Na ogół, objawy ustępują w ciągu 10-14 dni.
Działanie
Niefluorowany glikokortykosteroid o silnym działaniu. Hamuje zapalne i alergiczne reakcje skóry oraz reakcje związane ze zwiększoną regeneracją komórkową. Powoduje ustąpienie objawów obiektywnych (zaczerwienienie, obrzęk, zgrubienie i chropowatość skóry) oraz subiektywnych (swędzenie, pieczenie, ból).
Skład
1 g emulsji, kremu lub maści zawiera 1 mg aceponianu metyloprednizolonu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.