Novartis Europharm Limited

Comtan®

Substancje czynne:

Entacapone

Dostępne dawki:

tabl. powl. 200 mg 30 szt. 138,63 100%
tabl. powl. 200 mg 60 szt. 265,25 100%
tabl. powl. 200 mg 100 szt. 434,08 100%

Ostrzeżenia:

Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Upośledza !!
Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu.

Opis:

Wskazania
Jako środek uzupełniający leczenie standardowymi preparatami lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona i fluktuacjami ruchowymi końca dawki, których nie można opanować przy zastosowaniu preparatów złożonych.
Dawkowanie
Entakapon może być stosowany tylko w skojarzeniu z produktami złożonymi: lewodopy z benserazydem lub lewodopy z karbidopą. Wszystkie informacje dotyczące wspomnianych produktów złożonych mają zastosowanie w przypadku ich skojarzonego użycia z entakaponem. 1 tabl. 200 mg jest przyjmowana z każdą dawką produktu zawierającego lewodopę z inhibitorem dopa-dekarboksylazy. Maks. zalecana dawka wynosi 200 mg 10x/dobę, czyli 2000 mg entakaponu. Entakapon wzmaga działanie lewodopy, dlatego w pierwszych dniach lub tyg. po rozpoczęciu leczenia entakaponem jest często niezbędne dostosowanie dawek lewodopy, w celu zmniejszenia związanych z jej podawaniem działań niepożądanych o charakterze dopaminergicznym, takich jak: dyskinezy, nudności, wymioty i omamy. Należy zmniejszyć dobową dawkę lewodopy o około 10-30%, poprzez zwiększenie odstępów między dawkami i/lub zmniejszenie pojedynczej dawki lewodopy, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. W przypadku przerwania leczenia entakaponem, konieczne jest dostosowanie dawkowania innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona, w szczególności lewodopy, w celu osiągnięcia wystarczającego opanowania objawów parkinsonizmu. Entakapon zwiększa dostępność biologiczną lewodopy zawartej w standardowych produktach zawierających lewodopę z benserazydem nieco bardziej (o 5-10%) niż w przypadku standardowych produktów lewodopy z karbidopą. Z tego względu, chorzy przyjmujący standardowe produkty lewodopy z benserazydem mogą wymagać znaczniejszego zmniejszenia dawki lewodopy na początku stosowania entakaponu. Zaburzenia czynności nerek. Niewydolność nerek nie wpływa na parametry farmakokinetyczne entakaponu, dlatego nie ma konieczności zmiany dawkowania u tych pacjentów. Jednak w przypadku chorych dializowanych, można rozważyć wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami. Osoby w podeszłym wieku (65 lat). Nie jest wymagane dostosowanie dawek entakaponu u osób w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku do 18 lat. Brak dostępnych danych.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Guz chromochłonny nadnerczy (ryzyko znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego). Przyjmowanie inhibitorów MAO-A i MAO-B równocześnie lub nieselektywnych inhibitorów MAO. Choroby wątroby, złośliwy zespół neuroleptyczny lub/i rabdomioliza bezurazowa (rzadka postać schorzenia mięśni) w wywiadzie. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób poniżej 18 rż.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Preparat zwiększa wchłanianie lewodopy. W pierwszym okresie leczenia może dojść do nasilenia działań niepożądanych, związanych z przyjmowaniem lewodopy, np. ruchów mimowolnych, nudności, wymiotów, halucynacji (można zmodyfikować dawkowanie lewodopy). Przerwanie kuracji preparatem należy przeprowadzać stopniowo, konieczne może okazać się zmodyfikowanie dawkowania innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona. Entakapton podawany z lewodopą może powodować obniżenia ciśnienia krwi objawiające się zawrotami głowy (należy zachować ostrożność przy przyjmowaniu innych leków, mogących obniżać ciśnienie krwi). Lek jest stosowany zawsze w skojarzeniu z lewodopą, dlatego należy uwzględnić środki ostrożności do stosowania lewodopy. Preparat może upośledzać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Interakcje
Preparat może nasilać działanie: rimiterolu, izoprenaliny, adrenaliny, noradrenaliny, dopaminy, dobutaminy, α-metylodopy i apomorfiny. Może pobudzać wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego (należy zachować co najmniej 2-3 h odstępy pomiędzy przyjmowaniem preparatu i leków zawierających żelazo).
Ciąża i laktacja
Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.
Działania niepożądane
Występują zwykle w początkowym okresie leczenia o łagodnym lub umiarkowanym charakterze, często zależne od dawki leku: dyskinezy, nudności, nasilenie objawów choroby Parkinosona, zmiana zabarwienia moczu, zawroty głowy, biegunka, bóle brzucha, zaparcia, suchość w jamie ustnej, halucynacje i splątanie, rzadko wysypka i pokrzywka, nadmierna senność aż do przypadków nagłego zaśnięcia. Najczęściej obserwowane działania niepożądane są wynikiem nasilenia działania lewodopy. U pacjentów długotrwale leczonych obserwowano nieprawidłowe wyniki badań krwi i moczu, odchylenia od normy w zakresie częstości tętna oraz w wartościach ciśnienia tętniczego.
Działanie
Inhibitor COMT, stosowany w leczeniu choroby Parkinsona w połączeniu z leczeniem lewodopą. Preparat hamuje rozkład enzymatyczny lewodopy, co powoduje, zwiększenie jej stężenia i wydłużenie czasu działania. Równoczesne przyjmowanie preparatu i lewodopy zwiększa skuteczność leczenia w zakresie łagodzenia objawów choroby Parkinsona. Maks. stężenie występuje po 1 h. Biodostępność wynosi 35%. Wydalany głównie z kałem.
Skład
1 tabl. powl. zawiera 200 mg entakaponu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.