Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Cinnarizinum Hasco

Substancje czynne:

Cinnarizine

Dostępne dawki:

tabl. 25 mg 50 szt. 8,67 100%

Ostrzeżenia:

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Upośledza !
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Opis:

Wskazania
Leczenie objawów zaburzeń przedsionkowych i choroby Meniere.a, takich jak zawroty głowy, nudności, wymioty. Zapobieganie chorobie lokomocyjnej. Leczenie objawów zaburzeń krążenia mózgowego (np. zawroty głowy, szumy uszne, bole głowy) i obwodowego (np. chromanie przestankowe, choroba Raynauda).
Dawkowanie
Zaburzenia przedsionkowe: 1 tabl. 3x/dobę. Choroba lokomocyjna: 1 tabl. na 2 h przed podróżą. Następnie w razie potrzeby 1 tabl. co 8 h w trakcie podróży. Nie należy przekraczać dawki 150 mg (6 tabl.) na dobę.
Uwagi
Produkt należy przyjmować po posiłku.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na cynaryzynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Cynaryzyna nie powoduje istotnego obniżenia ciśnienia krwi. Jednak w przypadku stosowania cynaryzyny w dużych dawkach (150 mg/dobę) lub u osób z niedociśnieniem należy zachować ostrożność. Tak jak i inne leki przeciwhistaminowe cynaryzyna może powodować podrażnienie żołądka. W związku z tym zalecane jest przyjmowanie produktu po posiłku. Osoby chore na porfirię nie powinny stosować cynaryzyny. U pacjentów z chorobą Parkinsona cynaryzyna może być podawana tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem nasilenia się choroby. Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt leczniczy może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychofizycznej i zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Interakcje
Cynnaryzyna nasila uspokajające działanie leków hamujących OUN, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i anksjolityki oraz alkoholu. Leki przeciwhistaminowe mogą hamować reakcję skórną histaminy na alergeny, dlatego stosowania cynnaryzyny należy zaprzestać kilka dni przed wykonywaniem testów skórnych.
Ciąża i laktacja
Nie prowadzono odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania cynaryzyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego cynaryzyny. Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza, korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Brak danych na temat przenikania cynaryzyny do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania jej u kobiet karmiących piersią.
Działania niepożądane
Produkt może powodować senność, znużenie, zmęczenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które są zwykle przejściowe. Może wystąpić uczucie suchości błon śluzowych jamy ustnej i zwiększone pragnienie. Rzadko występują: zwiększenie masy ciała, ból głowy, nadmierne pocenie się i reakcje alergiczne. W rzadkich przypadkach obserwuje się nasilenie lub wystąpienie zaburzeń pozapiramidowych (np. drżenie, zesztywnienie mięśni, hipokinezja - zmniejszona ruchliwość) i depresje - głównie u osób w podeszłym wieku podczas długotrwałego stosowania. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania produktu. Bardzo rzadko: liszaj płaski, zmiany skórne podobne do zmian w toczniu, żółtaczka cholestatyczna.
Przedawkowanie
Objawami przedawkowania są: wymioty, senność, niedociśnienie, zaburzenia chodu, omamy, stupor, a nawet śpiączka, która może być poprzedzona wzmożonym pobudzeniem, w tym ruchowym, oczopląsem, hipertermią i drgawkami. Do ciężkich objawów przedawkowania należą: zespół ostrej niewydolności oddechowej, kwasica metaboliczna, drgawki, ostra niewydolność nerek, rabdomioliza, hipotonia, hipotermia. Brak specyficznego antidotum na cynaryzynę, ale w przypadku przedawkowania można wykonać płukanie żołądka i podawać węgiel aktywowany.
Działanie
Cynaryzyna jest pochodną piperazyny, kompetycyjnym antagonistą receptorów histaminowych H1. Jest też niekompetycyjnym antagonistą receptorów adrenergicznych, nikotynowych i receptorów dla angiotensyny. Dodatkowo, ma zdolność oddziaływania z zależnymi od potencjału kanałami wapniowymi i blokowania napływu jonów wapnia do komórek. Z mechanizmem tym związane są podstawowe działania cynaryzyny, które znalazły zastosowania kliniczne: powodowanie rozkurczu mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych i zwiększenie przepływu obwodowego i mózgowego; poprawa własności reologicznych krwi (zmniejszenie lepkości) i lepsze zaopatrzenie tkanek w tlen - wpływ na poprawę elastyczności erytrocytów; zmniejszenie stymulacji układu przedsionkowego poprzez redukcję pobudliwości komórek włoskowatych oraz pobudliwości neuronów przedsionkowych; działanie przeciwwymiotne poprzez zmniejszenie pobudliwości obszarów chemorecepcyjnych w mózgu.
Skład
1 tabl. zawiera 25 mg cynnaryzyny.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.