Bezpłatne leki dla seniora po raz pierwszy na liście refundacyjnej

Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2016 r. Po raz pierwszy zawiera on również wykaz „Bezpłatnych leków dla seniorów”.

Miło nam również poinformować, że w odpowiedzi na program 75+ przygotowaliśmy najnowszą, bezpośrednio z nim związaną ofertę. Obejmuje ona serwis internetowy oraz aplikację mobilną o nazwie Lek Seniora. Adresujemy je do wszystkich, zainteresowanych tym programem, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów.

Serwis LekSeniora.pl to baza najważniejszych informacji dotyczących programu. Sprawdzić tu można bieżące doniesienia na temat jego wprowadzania w życie, a także dowiedzieć się, jakie są zasady jego funkcjonowania - komu dokładnie przysługują bezpłatne leki, jak weryfikowane będą uprawnienia pacjentów, itp.

Strona dostarcza ponadto danych o lekach, objętych programem (oczywiście w oparciu o najnowsze obwieszczenie refundacyjne). Znajduje się na niej intuicyjna wyszukiwarka - korzystając z niej, można sprawdzić dowolny produkt z ich wykazu. Już po wpisaniu jednej litery wyświetli się lista domyślnych wyników. Co ważne, dla wygody użytkowników w serwisie dostępna jest opcja wyszukiwania leku nie tylko na podstawie jego nazwy, ale także nazwy schorzenia.

Opis leku uwzględnia szczegółowe dane, takie jak nazwa producenta, substancja czynna, postać, dostępne dawki, kod ICD-10, ostrzeżenia czy interakcje. Pokazane jest także opakowanie produktu.

Dostęp do informacji o lekach 75+ daje również wspomniana aplikacja Lek Seniora. Polecamy ją zwłaszcza tym, dla których ważne jest szybkie sprawdzenie informacji, gdy zajdzie akurat taka potrzeba. Aplikacja jest oczywiście bezpłatna.

Tych z Państwa, którzy szukają informacji nie tylko o bezpłatnych lekach dla seniora, ale o wszystkich lekach, dostępnych na rynku zachęcamy do skorzystania z receptariuszy oraz Bazy Leków. Najnowsza edycja receptariuszy jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej, do samodzielnego pobrania i wydruku, w formacie PDF (A4) na stronie Link

Z Bazy Leków można natomiast skorzystać na kilka sposobów - wedle własnych upodobań - oczywiście bezpłatnie. Jest ona dostępna bezpośrednio na stronie www.leksykon.com.pl (zakładka „Bazy medyczne”), jak również w postaci aplikacji - mobilnej oraz na komputery stacjonarne i laptopy Link

Zespół LekSeek Polska

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.