Czy do listy 75+ zostaną dodane darmowe szczepienia?

Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie refundacji szczepionki przeciw grypie – tak zapowiedział Łukasz Szumowski w rozmowie z newsrm.tv. Obecnie szczepionka przeciw grypie jest dostępna bezpłatnie dla osób starszych tylko w wybranych samorządach, w ramach realizowanych przez nie programów zdrowotnych.

– Mamy problem z grypą i z zachorowalnością na grypę. Koszt zaniechania szczepień dla populacji jest bolesny a jego konsekwencje są trudne do zaakceptowania, bo niestety umierają ludzie. Problem z grypą wynika z bardzo niskiego odsetka zaszczepionej populacji. W przyszłym sezonie będziemy myśleli nad grupami chorych, które mogłyby uzyskać refundację tego szczepienia – mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W obecnym sezonie zmarło już 37 osób, 15 363 było hospitalizowanych, a zachorowało ponad 4 miliony (4 355 558). Na powikłania pogrypowe szczególnie narażone są osoby powyżej 65 roku życia, dzieci i osoby z chorobami przewlekłymi. Najwięcej zgonów potwierdzono u osób właśnie po 65 roku życia – aż 24.

Według amerykańskich statystyk w latach 1976-2007 zgony pacjentów powyżej 65. roku życia stanowiły blisko 80 proc. wszystkich zgonów z powodu powikłań pogrypowych. Często nie są to bezpośrednio zgony z powodu grypy, ale jej powikłań. W przypadku grypy u osób przewlekle chorych może nastąpić nasilenie choroby przewlekłej, które w konsekwencji prowadzi do zgonu.

– Na pewno będziemy się starać objąć szczepieniami tych, którzy najbardziej na tym skorzystają: grupy ryzyka, populacje definiowane wiekiem lub obie te grupy. W najbliższych miesiącach będziemy przyglądać się możliwościom refundacji szczepienia przeciw grypie – komentuje podsekretarz stanu Marcin Czech.

O darmowe szczepionki dla seniorów apelują także lekarze. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski uważa, że szczepienia dla seniorów powinny być bezpłatne, tym bardziej że znajdują się oni wśród osób, wobec których PZH zaleca taką formę profilaktyki. PZH w zaleceniach podkreśla, że szczególnie po 65 r.ż. znacznie zwiększa się liczba osób należących do grup wysokiego ryzyka. Nie chodzi zresztą tylko o kategorię wiekową: zalecenie szczepienia dotyczy też m.in. pacjentów z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego czy pensjonariuszy domów opieki i innych placówek dla osób przewlekle chorych. A to przecież też w większości ludzie starsi.

- Najlepiej byłoby bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie wszystkich seniorów, ale to oczywiście nie jest realne. Wydaje się jednak, że przyjecie kryterium wiekowego analogicznego do bezpłatnych leków, czyli 75+, jest możliwe do udźwignięcia przez budżet - powiedział Jacek Krajewski.


Źródło: newsrm.tv | Porozumienie Zielonogórskie

 

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.