Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznikiem Polskich Seniorów 2020

Rok 2020 w działaniach Rzecznika Praw Pacjenta będzie ROKIEM SENIORA. Działania RPP skupią się na przekazywaniu informacji, edukacji oraz podnoszeniu świadomości polskiego seniora o prawach pacjenta i świadczeniach zdrowotnych.

Biuro RPP zapowiada podjęcie kroków związanych z kontynuacją projektu legislacyjnego dotyczącego objęcia działaniem Rzecznika – Domów Pomocy Społecznej oraz zwrócenie się do konsultantów w ochronie zdrowia, w zakresie problemów osób starszych, aby wspólnie podjąć działania systemowe.

Rzecznik badając sprawy na miejscu przyjrzy się opiece nad pacjentami przebywającymi w zakładach opieki długoterminowej. Priorytetem będzie rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez osoby starsze do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

„Zorganizujemy też konferencję, poświęconą seniorom we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tworzącej się przy Rzeczniku Praw Pacjenta Radzie Organizacji Pacjentów chcielibyśmy powołać podzespół, który podejmie sprawy osób starszych. Pracownicy Biura na bieżąco będą uczestniczyć w spotkaniach, na których poruszana będzie problematyka seniorów” - czytamy w wydanym komunikacie.

Rzecznik Praw Pacjenta w 2020 roku planuje przeprowadzić wiele spotkań edukacyjnych na terenie całego kraju skierowanych do środowiska osób starszych, w tym kontynuowanie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

„Będziemy, jak co roku, uczestniczyć w imprezach plenerowych organizowanych przez seniorów. Wesprzemy seniorów również poprzez możliwość kontaktu za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta pod nr telefonu 800 190 590. Jesteśmy przygotowani na rozmowę na każdy temat, wspólnie definiujemy problem i ustalimy działanie” - informuje Biuro RPP.

 

Źródło: Biuro RPP

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.