Eksperci apelują do MZ o włączenie szczepień przeciw grypie na listę leków 75 plus

O umieszczenie szczepionek przeciw grypie na liście leków bezpłatnych dla osób po 75. roku życia zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Obecna 50-proc. refundacja nie rozwiązuje problemu niskiej wyszczepialności seniorów - zaznaczają.

Jak przypominają specjaliści w informacji prasowej przysłanej PAP, około 80 proc. zgonów z powodu grypy i jej powikłań dotyczy osób powyżej 65. roku życia. Ma to związek z faktem, że seniorzy posiadają wiele współistniejących chorób przewlekłych i mają znacznie obniżoną odporność – zarówno z powodu tych schorzeń, jak i przyjmowanych leków. Szacuje się, że osoby starsze cierpią średnio na cztery choroby przewlekłe, jak np. choroby układu krążenia i płuc, nowotwory czy cukrzyca.

Prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreśla, że niebezpieczeństwo grypy polega głównie na możliwości wystąpienia licznych powikłań. Do najczęstszych z nich należą zapalenie płuc, oskrzeli, a nawet serca. „U osób powyżej 65 roku życia znacznie wzrasta ryzyko powikłań grypy wymagających hospitalizacji, a także rośnie prawdopodobieństwo zachorowania na choroby układu oddechowego. Pamiętajmy również, że w tym wieku przebyta grypa zawsze zostawia ślad, a chorzy często nie wracają do stanu zdrowia sprzed infekcji” – tłumaczy specjalista.

Co więcej, eksperci podkreślają, że trwająca obecnie epidemia COVID-19 także zbiera największe żniwo wśród seniorów, a zbiegający się jesienny sezon grypowy z możliwą drugą falą COVID-19 może odnieść niewyobrażalne skutki w postaci zgonów w grupach ryzyka. Dlatego ich zdaniem ułatwienie seniorom dostępu do szczepień przeciw grypie nabrało szczególnego znaczenia.

Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i Ministerstwo Zdrowia podkreślają, że w celu skutecznego zapobiegania grypie i jej powikłaniom należy dbać o działania profilaktyczne i budowanie odporności seniorów poprzez coroczne wykonywanie szczepień.

WHO rekomenduje, że poziom wyszczepialności przeciw grypie w grupie osób powyżej 65. roku życia powinien wynosić 75 proc. Jednak w Polsce jest on wciąż bardzo niski - 14,2 proc. Powodem, dla którego seniorzy w naszym kraju nie podejmują regularnych działań profilaktycznych są często problemy finansowe. Ze względu na niewystarczające środki finansowe, nawet co piąty senior nie wykupuje przepisanych leków i rzadko podejmuje działania mające na celu budowanie odporności.

Eksperci przypominają, że obecnie osobom, które ukończyły 65. lat, przysługuje 50-procentowa refundacja na szczepionki przeciw grypie. Nie rozwiązuje to jednak problemu niskiej wyszczepialności wśród seniorów i upowszechnienia szczepień, oceniają.

Dlatego też Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wraz ze środowiskiem lekarzy i pacjentów wystosował ponowny apel do MZ o umieszczenie szczepionek przeciw grypie na liście leków bezpłatnych dla pacjentów powyżej 75. roku życia.

Z danych wynika, że szczepienia mogą zmniejszyć konieczność hospitalizacji z powodu zapalenia płuc i grypy nawet o 33 proc., a liczbę zgonów z powodu tej choroby u osób starszych zredukować o 67 proc. Ponadto zwiększenie wyszczepialności z powodu umieszczenia szczepień przeciw grypie na liście leków refundowanych dla osób powyżej 75 roku życia znacznie odciąży polską służbę zdrowia.

W kwietniu 2018 r. na konferencji Flu Meeting w Warszawie ówczesny wiceminister zdrowia Marcin Czech podkreślił, że Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie szczepionek przeciwko grypie na listę leków 75 plus.

„Zarówno grypa, jak i panująca epidemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla osób z grup podwyższonego ryzyka, m.in. seniorów. To właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na niebezpieczne powikłania pogrypowe. Należy poprawić poziom wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, aby podnieść odporność polskiego społeczeństwa i chronić najsłabszych” – podsumowuje konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii prof. Tomasz Kostka.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu www.opzg.pl. (PAP)

 

Źródło: PAP

 

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.