Tętniak aorty brzusznej - przebadaj się bezpłatnie

Ministerstwo Zdrowia zaprasza osoby w wieku 65 lat i powyżej do udziału w Ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020".

W ramach programu pacjentom oferowane jest bezpłatne badanie ultrasonograficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania tętniaka aorty brzusznej.

Badania wykonywane są u osób w wieku 65 lat i powyżej, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, spośród wymienionych poniżej: 

 • choroba wieńcowa,
 • palenie tytoniu,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • hiperlipidemia,
 • płeć męska.

Celem realizacji Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej jest zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej. W latach 2018-2020 planowane jest objęcie badaniem przesiewowym 30 tys. osób.

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 211 18 64. Infolinia pracuje w godzinach 8.00-16.00.

Program badań przesiewowych realizowany jest w następujących ośrodkach:

województwo dolnośląskie:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ul. Borowska 21
350-556 Wrocław

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocław

ul. H. M. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław

województwo kujawsko-pomorskie

 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

województwo lubelskie

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

ul. Stanisława Staszica 16
20-081 Lublin

województwo łódzkie

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

ul. Północna 42
91-425 Łódź

 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

województwo małopolskie

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

województwo mazowieckie

 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

województwo opolskie

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

al. W. Witosa 26
45-401 Opole

województwo podkarpackie

 • Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec

województwo podlaskie

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. C. Skłodowskiej 24a
15-276 Białystok

województwo pomorskie

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Dębinki 7
80-952 Gdańsk,

województwo śląskie

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Legionów 10
41-902 Bytom

województwo świętokrzyskie

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach         

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

województwo warmińsko-mazurskie

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

ul. Żołnierska 18
10- 561 Olsztyn

województwo wielkopolskie

 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1 /2
61- 848 Poznań

województwo zachodniopomorskie

 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin

W województwie lubuskim nie został wybrany ośrodek, wykonujący badania przesiewowe w ramach "Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej".

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.