Jak opiekować się osobami niesamodzielnymi? Powstał przewodnik po pomocy instytucjonalnej

Jesteś opiekunem osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności, starości lub innych przyczyn wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu? Powstał dla Ciebie przewodnik po pomocy instytucjonalnej.

Z przewodnika dowiesz się, do jakich instytucji możesz się zgłosić po pomoc dla swojego podopiecznego, ale też dla siebie. Dołączono również informacje na temat pomocy społecznej dla osób niesamodzielnych. Jest to wsparcie poza opieką zdrowotną, ale w połączeniu z nią da pełny pogląd na możliwości w tym zakresie.

Opisana opieka jest dostępna w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Zatem każdy, kto będzie potrzebował z niej skorzystać, musi być ubezpieczony w powszechnym systemie ubezpieczeń (np. mieć emeryturę, zatrudnienie czy być ubezpieczonym przez bliskich) lub uprawniony do świadczeń (np. decyzją wójta, burmistrza).

Czego dowiesz się z przewodnika

Omówiono w nim rodzaje wsparcia, głównie dla osób starszych. Dowiesz się o:

  • leczeniu geriatrycznym
  • pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO)
  • wyrobach medycznych
  • opiece paliatywno-hospicyjnej
  • rehabilitacji leczniczej
  • usługach opiekuńczych w domu, w tym specjalistycznych, i całodobowych usługach placówki stacjonarnej – domu pomocy społecznej (DPS)
  • wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  • dodatku i zasiłku pielęgnacyjnym.

Kto jest autorem przewodnika

Przewodnik powstał we współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Fundacją Projekt Starsi oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Przeczytaj Przewodnik dla opiekunów osób niesamodzielnych.

 

 

Źródło: pacjent.gov.pl

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.