Tzw. długi COVID u seniora może dotyczyć wszystkich narządów

Niemal wszystkie narządy mogą być objęte przedłużonym chorowaniem na COVID-19, tzw. długim COVID, szczególnie u seniorów – mówi prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis z UM w Poznaniu, gdzie uruchomiono pilotaż opieki geriatrycznej dla starszych pacjentów, odczuwających objawy przez ponad 3 miesiące.

W poznańskim hospicjum uruchomiono pilotaż kompleksowej opieki geriatrycznej dla chorych na tzw. długi COVID, gdy objawy choroby, takie jak ciągłe zmęczenie, utrzymują się dłużej, niż trzy miesiące.

COVID-19 u niektórych chorych nie kończy się wraz z ustąpieniem zakażenia wywołanego przez wirus SARS-CoV-2. U części z nich objawy, takie jak przewlekle zmęczenie, nietolerancja wysiłku oraz bóle mięśni, utrzymują się dłużej niż trzy miesiące. „Przedłużonym chorowaniem na COVID-19 mogą być objęte wszystkie narządy, szczególnie u seniorów” – ostrzega prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Specjalista mówiła o tym podczas konferencji „Pacjent post-COVID-wy. Co zostaje a co znika?”, zorganizowanej przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Zwróciła uwagę, że COVID-19 nie jest wyjątkiem. Już wcześniej podobne objawy zaobserwowano w innych chorobach wirusowych, takich jak zakażenie powodowane przez wirus Epsteina-Barra oraz tzw. gorączka rzeki Ross.

Wszelkie zakażenia, w tym choroba COVID-19, mają szczególnie negatywny wpływ na cały organizm seniorów oraz na ich sprawność i funkcjonowanie. Skutkiem zapalenia płuc mogą być nietypowe objawy, zwykle nie kojarzone z tą infekcją. Z danych przedstawionych przez prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego wynika, że u seniorów może dojść do zaostrzenia innej choroby przewlekłej, na przykład niewydolności serca. U połowy starszych pacjentów pojawiają się zaburzenia psychiczne, spada ich sprawność funkcjonalna i bardziej narażeni są na upadki. Następuje również ogólne pogorszenie stanu zdrowia seniora.

„Trzeba jednak pamiętać, że pogorszenie sprawności osoby starszej może być manifestacją wielu różnych chorób, na przykład choroby serca. Dlatego potrzeba jest szeroka diagnostyka” – zaznaczyła specjalistka. Dodała, że dla seniora sama hospitalizacja jest niekorzystna: powoduje unieruchomienie i zmianę diety. Następuje wtedy tzw. kaskada geriatryczna, czyli spadek masy mięśniowej, co skutkuje pogorszeniem sprawności i mniejszą mobilnością. Utrudnia to codzienne funkcjonowanie osoby starszej i sprzyja jej niedożywieniu, co z kolei jeszcze bardziej pogarsza jej stan zdrowia.

„Mamy do czynienia z syndemią, jednoczesnym oddziaływaniem kilku chorób” - wyjaśnia prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nakłada się na inne, wcześniej występujące choroby. Może to pogorszyć przebieg COVID-19, jak i nasilić inne choroby, szczególnie schorzenia sercowo-naczyniowe. „Łagodne zaburzenie funkcji poznawczych czasami może przejść w otępienie. Brak aktywności fizycznej, ograniczenie kontaktów społecznych, na przykład w lockdownie, jak również niewłaściwa dieta mogą sprzyjać lub zwiększyć progresję otępienia” – wylicza.

Specjalistka twierdzi, że zgłaszają to opiekunowie chorych z otępieniem, dla których pogorszenie stanu zdrowia podopiecznego jest jeszcze większym obciążeniem. „W przypadku pacjentów z chorobą Alzheimera aż 80 proc. ich opiekunów deklaruje, że w pandemii nasiliły się u nich takie objawy, jak apatia i depresja. Dla opiekunów to większe obciążenie opieką, a to sprawia, że częściej chorują, szczególnie gdy nie mogą za bardzo liczyć na pomoc w systemie opieki medycznej” - tłumaczy. Dodała, że co drugi opiekun osoby z chorobą Alzheimera umiera wcześniej, pozostawiając chorego bez opieki.

Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis poinformowała, że w Poznaniu uruchomiono pilotaż kompleksowej opieki geriatrycznej dla starszych wiekiem pacjentów odczuwających objawy po COVID-19 dłużej, niż trzy miesiące. Mogą zostać do niej włączeni mieszkańcy Poznania w wieku co najmniej 60 lat, którzy przechorowali te chorobę i po upływie 12 tygodni zgłaszają nowe dolegliwości lub pogorszenie codziennego funkcjonowania w następstwie zakażenia koronawirusem.

Program, który potrwa do 26 listopada 2021 r. prowadzony jest przez hospicjum Palium w Poznaniu (tel. 61 646 33 44). Wszyscy włączeni do niego pacjenci zostaną wszechstronnie przebadani, otrzymają pomoc wielospecjalistyczną, a po trzech miesiącach ponownie zostanie oceniony ich stan zdrowia. (PAP)

 

Źródło: PAP

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.