Prof. Pyrć: osoby z grup ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19 powinny używać maseczek FFP2/FFP3

Wirusolog z Krakowa, prof. Krzysztof Pyrć sugeruje, żeby osoby z grup ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19 korzystały z maseczek FFP2/FFP3, a nie chirurgicznych.

W Europie i USA, w tym również w Polsce, zwiększa się liczba zakażeń wywołanych przez bardziej zakaźne subwarianty Omikrona, oznaczone symbolem BA.4 i BA.5. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) po kilku miesiącach spadków zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2 liczba nowych zakażeń wzrosła czwarty tydzień z rzędu. W regionie europejskim, obejmującym poza Europą także Rosję, Azję Środkową i Izrael, w połowie krajów odnotowano co najmniej 20-proc. wzrost liczby infekcji.

Prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaleca w tej sytuacji, by osoby najbardziej zagrożone skutkami Covid-19 powróciły do używania masek ochronnych w miejscach publicznych. „Ponieważ idziemy w falę BA.5 kompletnie na ślepo, sugeruję żeby osoby z grup ryzyka ciężkiego przebiegu korzystały z maseczek FFP2/FFP3 - nie chirurgicznych” – zaznacza na Twitterze. Jego zdaniem przy tak dużej liczbie przypadków ryzyko zakażenia rośnie błyskawicznie.

Wzrost zakażeń wywołanych subwariantami BA.4 i BA.5 nie przekłada się na razie na większą liczbę ciężkich przypadków Covid-19 oraz zgonów. Zwraca na to uwagę krakowski specjalista. „Dobra wiadomość, że jak mówiłem wcześniej, duża liczba zakażeń nie przepisuje się na razie na zgony. Pamiętajmy jednak, że statystyka to nie indywidualne osoby, a duża liczba chorych to również absencje w pracy i ryzyko long Covid” - stwierdza.

Eksperci się obawiają, że zwiększy się liczba hospitalizacji z powodu Covid-19. Ostrzega przed tym prof. Eric Topol, dyrektor Scripps Research Translation Institute w La Jolla. „Fala zakażeń wywołanych przez wariant BA.5 w Europie i USA prowadzi do zwiększenia hospitalizacji, nie powodując przy tym proporcjonalnego wzrostu przypadków na oddziałach intensywnej terapii oraz zgonów” – ostrzega na Twitterze.

Amerykański specjalista powołuje się na dane z krajów europejskich. Wynika z nich, że w poprzednim tygodniu liczba hospitalizacji we Francji zwiększyła się o 40 proc., w Anglii – o 34 proc., a kilku innych krajach – o 20 proc.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Zbigniew Wojtasiński

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.