W Senacie o opiece nad osobami starszymi w Polsce

Na posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, zorganizowanym we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego, zaprezentowano raport tej fundacji „W stronę sprawiedliwej troski. Opieka nad osobami starszymi w Polsce” oraz wybrane wyniki badania PolSenior2 – „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”.

Raport przedstawiły jej współautorki: Anita Abramowska-Kmon, Irena E. Kotowska, Zofia Szweda-Lewandowska i Irena Wóycicka. Zawiera on analizę potrzeb opiekuńczych osób starszych i niesamodzielnych oraz rekomendacje zmian w kontekście obecnego modelu opieki nad osobami starszymi w Polsce i trendów demograficznych. W raporcie stwierdzono, że dominujący w naszym kraju model rodzinnej opieki nad bliskim seniorem, czyli familizm pozbawiony wsparcia, będzie coraz mniej wydolny i należy go zastąpić modelem familizmu ze wsparciem. Konieczne jest znacznie mocniejsze niż dotychczas zaangażowanie instytucji państwa w rozwój usług opiekuńczych, ich finansowanie, koordynację i nadzór nad jakością. Autorzy raportu wskazali też na dysproporcję między potrzebami opiekuńczymi osób starszych a ich zaspokojeniem. Powstała luka jest znaczna, bo potrzeby opieki i wsparcia osób starszych nie są zaspokojone w ponad 50%. Konieczny jest zatem rozwój instytucjonalnych form pomocy udzielanej w domu osoby starszej, ale także usług opiekuńczych stacjonarnych ze względu na wzrost liczby osób samotnych.

Autorzy raportu rekomendują m.in.: rozwój usług formalnych i zwiększenie ich finansowania (wprowadzenie bonu opiekuńczego finansowanego z budżetu państwa, którego wartość powinna być uzależniona od potrzeb i dochodów wymagającej opieki osoby starszej, a także zwiększenie dotacji z budżetu państwa dla samorządów z przeznaczeniem na rozwój usług opieki długoterminowej o priorytetowym charakterze, innowacyjnych i o wysokim standardzie), opracowanie standardów usług opiekuńczych), wprowadzenie koordynacji opieki nad osobami starszymi (opracowanie spójnego systemu oceny stanu zdrowia i sytuacji życiowej osoby wymagającej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, tak aby umożliwić optymalne dopasowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz zapewnić jednorodne kryteria dostępu do nich osobom o podobnym zakresie potrzeb opiekuńczych; upowszechnienie stanowiska pracownika socjalnego w szpitalach i zawodu menedżera opieki oraz powołanie pełnomocnika rządu ds. opieki długoterminowej), wsparcie opiekunów nieformalnych (reforma świadczeń dla opiekunów; rozwój opieki wytchnieniowej; zapewnienie nieodpłatnego lub niskopłatnego wsparcia psychicznego i psychoterapeutycznego), zwiększenie kadry opiekunów formalnych.

Wybrane wyniki badania PolSenior2 omówił prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak podkreślił, badanie dotyczyło sytuacji zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej osób powyżej 60. roku życia. Wynika z niego, że ponad połowa seniorów leczy się na przynajmniej 3 choroby i wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego, a wsparcie ze strony systemu opieki zdrowotnej i społecznej jest niewystarczające. Badanie wykazało też, że 10% biorących w nim udział seniorów miało kłopoty z zakupieniem leków z powodów finansowych. Jak podkreślił, prof. Piotr Błędowski, pilną koniecznością staje się utworzenie rynku świadczeń opiekuńczych finansowanych w podstawowym zakresie ze środków publicznych.


Źródło: Senat RP

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 65+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 65 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 65+

Od września 2016 roku osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogą nieodpłatnie uzyskać leki znajdujące się w zakładce D obwieszczenia refundacyjnego. Z tej możliwości korzysta średnio 1,2 mln seniorów miesięcznie, a od teraz krąg uprawnionych się powiększy - program zmienia bowiem swoją formułę z 75+ na 65+. Co istotne, nie mają znaczenia dochody seniorów ani ich status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Jest ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp.

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących liczby tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy liczbie opakowań.